Kategorie

Regulamin

1.  Księgarnia internetowa Animos.pl jest prowadzona przez:
   ANIMOS Katarzyna Muriasz
   ul. Złotych Piasków 2 m 3
   02-759 Warszawa
   NIP 113-165-42-86, REGON 142691244, GIODO 123310
   Konto bankowe:  Millenium 42 1160 2202 0000 0000 3274 0652
   nazywana "SPRZEDAJĄCYM"
2. Kupującym może być osoba pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nazywana "KLIENTEM"
3. SPRZEDAJĄCY specjalizuje się w sprzedaży książek prawniczych, informatycznych, dla dzieci oraz artykułów biurowych.
 
4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych po zarejestrowaniu się i zalogowaniu przez Klienta na stronie Księgarni.
 
5. Aby zakupić wybrane produkty należy:
- dodać wybrane produkty do koszyka
- wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności
- wypełnić formularz zamówienia podając adres dostawy oraz adres potrzebny do wystawienia rachunku
- zatwierdzić formularz zamówienia (poprzez użycie stosownego przycisku), iż zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty (art. 17 ustawy o prawach konsumenta )
 
6. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w momencie złożenia przez klienta zamówienia.
Do każdego zamówienia są doliczane koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez klienta i określony w zamówieniu.
Zamówienia nie opłacone w ciągu 7 dni są anulowane.
 
7. KLIENT może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelew czyli przedpłata na konto,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym
8. Odbiór osobisty zakupionych produktów jest możliwy przez KLIENTA po uzgodnieniu terminu.
 
9. Termin realizacji zamówienia jest zależny od czasu dostawy przez Pocztę Polską:
- przesyłka priorytetowa - około 1-2 dni
- przesyłka ekonomiczna - około 2-7 dni
 
10. Koszty wysyłki są obliczane w zależności od łącznej wagi całego zamówienia. Po przekroczeniu wartości zamówienia 200 zł lub wagi 10 kg dostawa jest bezpłatna.
 
11. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek w momencie, gdy wszystkie zamówione przez KLIENTA towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
12. SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku.
13. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, KLIENTOWI będącemu Konsumentem (w rozumieniu Art. 22 [1]. KC), przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
SPRZEDAJĄCY w ciągu pięciu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy podany przez KLIENTA.
14. SPRZEDAJĄCY na podstawie art. 558§1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
15. SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
16. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
17. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni roboczych.
18. Przedstawiona przez SPRZEDAJĄCEGO oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 
19. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych KLIENTA  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18.08.2002r  "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" ( Dz.U. Nr 144 poz.1204). KLIENCI mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 
Warszawa, 24.05.2018r

Polityka prywatności

<meta name="p:domain_verify" content="27a811dd7d50cc301df8846c556556a7"/>
Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Suma

Realizuj zamówienie

TU JESTEŚMY


Księgarnie internetowe - katalog

Google Plus

Allegro

 Internetowa Baza Firm Business Navigator